Български English Facebook

БАЛКАНСКА ЗАКУСКА

balkan-breakfast

Във връзка с 25-годишния юбилей на НФЦ в рамките на “Златна роза“ се проведе “Балканска закуска“, на която се обсъдиха възможностите за партньорство между страните от региона. На срещата присъстваха директорите на филмовите центрове на Гърция, Македония и България, представители на филмови институции и критическата общност от балкански страни.

Сред основните теми беше ползата от финансирането на регионални копродукции, реципрочността в   подпомагането, създаването на съвместни фондове на национално и общинско ниво, функционирането на филмовите комисии и филмовите фондове, на частно-публичните партньорства като източници на финансиране, както и различните форми на данъчни облекчения. Споделянето на опит между географски близки страни ускорява процесите на развитие във филмовата индустрия и дава възможност за по-ефективно сътрудничество.

Особено важен е въпросът за разпространението на филмите – копродукциите са форма, благодарение на която даден филм по-лесно достига до публиката в други страни. Възможно е условието за разпространение на копродукцията в страната с миноритарно участие да бъде включено като задължително по договор.

Всички присъстващи се обединиха около идеята, че балканският регион е по-силен, когато се възприема като едно цяло и като единен пазар.

Дискусията ще бъде продължена и разширявана в бъдеще в рамките на предстоящите кинофоруми в балканските страни.

СПОДЕЛИ: